0705-989540 ✔ 0769-344461 dags@bytatak.nu

Säker rivning

För att vi på ett säkert och effektivt sätt ska kunna riva ditt tak, ställer vi en container nära huset. Då kan vi slänga de gamla takpannorna direkt ner i den och slipper på så vis det slitsamma jobbet med att för hand bära ner allt på marken för att sedan kasta det i en container. Takläggare Skåne
När takpannorna är borta börjar vi med den gamla läkten och kastar även den i en container. Dock aldrig i samma. Vi källsorterar på riktigt. Sten/tegel på ett ställe och trä på ett annat. Detta blir billigare för dig som kund och miljön belastas så lite som möjligt. Takläggare Växjö & Alvesta
Med läkten borta blir taket lätt halt och vi måste arbeta försiktigt. Börjar man glida, stannar man oftast inte förrän på byggställningen på sidan av huset. Vi har alltid en byggställning, för vår och er trygghet. Vi tar fullt ansvar för arbetsmiljön och säkerheten under tiden ditt takprojekt pågår!
Vi gör alltid en riskbedömning om hur jobbet på bästa sätt kan utföras. Arbetsmiljön är viktig för oss och din säkerthet som kund, boendes i huset,  är en prioritet.

Underlagstäckning

Råspont

Det finns lite olika lösningar för underlaget. Det brukar bero på hur gammalt huset är. Det vanligaste är att det sitter spikad råspont mellan takbjälkarna. Detta går utmärkt att gå på. Råsponten är känslig för fukt och måste har bra ventilation på undersidan (vinden) och skydd från nederbörd i form av takpapp. Råsponten måste vara torr när vi lägger på takpappen.
Gamla hus kan ha lite olika lösningar som fungerar mer eller mindre bra. Oftast byter vi ut det gamla och anlägger ny råspont så att taket får en stabil grund att vila på. Takläggare Skån

Underlagspapp

Ovanpå råsponten lägger man takpapp. Vi använder godkänd takduk som är snabbare och lättare att montera än den gamla takpappen. Oftast monterar vi den nya takduken ovanpå den befintliga. Om råsponten under är dålig märker vi det på ljudet när vi går och arbetar på ditt tak och på motståndet eller bristen på motstånd i spikarna.
Vi följer alltid leverantörens monteringsamvisningar
Takpappen är det som håller taket tätt. En av takpannornas viktigaste uppgift är att skydda takpappen från solens UV-strålar. Utan solskyddet torkar pappen snabbt och spricker och taket förlorar sitt tätskikt. Ett par månader är vad leverantören har som maxgräns utan solskydd.
Tak som andas, diffusionsöppen takduk, Divoroll
Har du ett kataloghus (ett hus som säljs via kataloger och produceras i hundratal) kan du ha en lösning av masonitskivor enbart. Ofta är dessa impregnerade med något för att klara fuktan som oundvikligt kommer in mellan takpannorna när det blåser. Detta kan vara regn eller snö. Detta är en billigare lösning som faktiskt fungerar, men inte lika bra som den med råspont. Har du en sådan konstruktion kan man täta taket med en speciell duk (Divoroll) som fungerar som Gore-Tex. Den är tät utifrån men släpper ut fukta. Den monterar man ovanpå takreglarna och sedan ny läkt och takpannor ovanpå det.
Har du fått dåligt lukt på vinden/ovanvåningen måste man byta ut masoniten eller ta bort den helt.
Läkt
Bär- och ströläkt är den träram som takpannorna vilar på. Den bildar ett rutmönster på taket och spikas på plats i råsponten eller takstolarna. Avståndet mellan läkterna justerar man efter takets förutsättningar och för att det ska bli jämna avstånd över hela taket.
Läktträ är av enkel kvalitet och kostar inte så mycket. Tur är det för på tak använder vi många hundra meter läkt.
Takläggare Skåne. Takläggare   Kronobergs Län, takläggare växjö & alvesta

Takpanneläggning

Takpannor i betong ser i stort sett lika ut oavsett leverantör. De har samma form och passar varandra som ett enkelt pussel. Det går fort och ganska enkelt att montera. Vi börjar nere i högra hörnet och arbetar oss åt vänster och uppåt mot taknocken. De två yttersta raderna spikas alltid med rostfri spik så att dessa rader bildar en ram runt taket. Likaså runt skorstenar och andra genomföringar. Sedan spikar vi regelbundet vissa takpannor över hela taket. Branta tak spikas alla takpannor medans låglutande tak spikas bara var sjätte eller sjunde takpanna. Vi gör en bedömning av varje tak beroende på husets läge och utsatthet. Ett hus vid kusten måste tåla mer vind än ett hus i skogen inne i landet. Takläggare Kronobergs Län
Läs mer om Benders rekommendationer vid takrenovering med betongpannor
Takpannor i tegel, tegelpannor, är inte alltid likformiga på samma sätt som betongpannor. Det innebär lite mer tidsåtgång för passning och läggning på taket. Annars är principen detsamma som för betongpannor.
Nockpannorna vänds med den mest vanliga vindriktningen. Vad som är den mest vanliga vindriktningen kan vara svår att avgöra. Tittar man på grannarnas hus brukar man kunna avgöra vilket som är det självklara valet, men ibland kan det vara 50/50. Då väljer vi samma som huset hade innan. Nockpannorna skruvas med rostfria skruvar i ena änden och limmas i den andra. Ingen storm ska ta våra kunders nockpannor utan en rejäl fight. Takläggare Skåne – Takläggare Kronobergs Län
Läs mer om Moniers rekommendation vid takrenovering med tegelpannor

Säkerheten för oss på taket är viktig i denna fas. Dagg eller frost på takpannorna gör dessa hala och risken får fallolyckor ökar. En stabil byggställning vid takfoten krävs och ofta använder vi säkerhetssele som vi fäster i nocken.
Oavsett vilka takpannor du väljer blir din takrenovering en framgång med Takläggarna i Syd AB. Alla våra gamla kunder är våra referenser. Vi känner stor stolthet över våra färdiga projekt och hoppas att du kommer att göra detsamma! Takläggare Skåne, Takläggare Växjö & Alvesta